Komunikat o błędzie

Elektroniczne RFID

Drukuj

a

Zamki elektroniczne obsługujące standard RFID to nowoczesne zamki programowalne i obsługiwane przez KARTY, OPASKI lub inne TOKENY RFID.Zamki te mogą działać jako część Elektronicznego Systemu Kontroli Dostępu w którym użytkownik przy pomocy jednego tokena zarządza swoim pobytem na obiekcie - otwiera szafkę, wchodzi do stref dostępu jak SAUNA, dokoanuje zakupów w barze etc.

Zamki elektroniczne mogą jednak działać niezależnie od kontroli dostępu i być nowoczesnym elementem wyposażenia szaf gotowym w każdej chwili do synchronizacji z ESOK.

Zamki Offline które przedstawiamy są zasilane bateriami które trzeba co jakiś czas wymienić, zamki Online zasilane są przewodami elektrycznymi. O ofertę zamków Online prosze pytać naszych doradców.